"Львівський Ставропігіон” – об’єднує науковців і педагогів Європи.

Блог пользователя  Роман Франкович: Львівський Ставропігіон” – об’єднує науковців і педагогів Європи.

Інституту Східної Європи (ІСЄ) при Університеті “Львівський Ставропігіон”
утворює профільні Кафедри та відділення які здійснюватимуть комплексне вивчення
історії, літератури, мови, культури країн Східної Європи у процесі вирішення
практичних завдань, наукових досліджень та навчання студентів в умовах бурхливого
розвитку інформації та науково-технічного розвитку.

В країнах Східної Європи зростає потреба у фахівцях, які здатні вирішувати
завдання в галузі комплексного вивчення історії, літератури та мови, який полегшує
обробку комплексної інформації в усіх галузях країн Східної Європи.
Інститут Східної Європи Університету “Львівський Ставропігіон” для вивчення
країн Східної Європи створює науково-освітні кафедри та відділення в різних галузях
науки, які доповнюють і розширюють спектри наукового вивчення країн Східної
Європи, а саме: в галузі сучасно історії, мовознавства, літературознавства, в галузі
історії медицини, в галузі культури, християнської релігії, українських бойових
мистецтв та інших напрямках наук, які не суперечать основним засадам які
розвиваються в країнах Східної Європи.

«Львівський Ставропігіон” запрошує на навчання в Болгарію

.
Блог пользователя  Роман Франкович: Львівський Ставропігіон” – об’єднує науковців і педагогів Європи.

Львівське Ставропігійське Братство (надалі – ЛСБ) – добровільна, незалежна, неприбуткова, громадська організація, яка об’єднує науковців і педагогів Університету „Львівський Ставропігіон” та інших прихильників і благодійників цього, відродженого в 2001 році на традиціях Львівської братської школи (ХVІ ст.), навчального закладу.

Оскільки свого часу, в ХVІ ст., засновником Львівської братської школи було Львівське Ставропігійське Братство, статут якого був затверджений Патріархом Антіохійським ще в 1586 році, то й заснування Університету “Львівський Ставропігіон” покликало до життя ідею відродження Львівського Ставропігійського Братства.
Отож створюване Львівське Ставропігійське Братство є прямим спадкоємцем слави і науково-педагогічних традицій Львівського Ставропігійського Братства ХVІ – ХVІІІ століть.

Мета діяльності ЛСБ: Згуртовувати провідних науковців, сприяти набуттю освіти; втілювати в життя різноманітні програми з організації наукових пошуків та конференцій, видавництва науково-дослідницької та пізнавально-педагогічної літератури.

Патріотичне виховання та виховання на засадах загальнолюдської моралі молодих науковців і студентської молоді; сприяння розвитку Львова та інших міст області, як значних наукових, культурних і туристичних центрів України.

Ректор-співзасновник приватного Університету „Львівський
Ставропігіон “, доктор філософії, професор (м.Львів, Україна)

Кміт Ярослав Михайлович

Блог пользователя  Роман Франкович: Львівський Ставропігіон” – об’єднує науковців і педагогів Європи.
Понад 15 років працює науковим спів­ро­біт­ником, викладачем кафедри при­род­ничих на­ук Львівського державного університету ім. І. Франка. Після захисту дисертації, з 1995 р., працює у Львівського науково-пра­­ктичному центрі Інституту педагогіки і пси­­хології професійної освіти Академії пе­да­­гогічних наук України старшим науковим спі­­вробітником, зав. відділом, директором Центру.
Дос­ліджує проблеми теорії і методики інтеграції в навчальному процесі та проблеми практичної психології. Керує науковою роботою 4-х здо­бу­ва­чів нау­ко­во­го ступеня.

Міжнародна Європейська навчальна
бакалаврська програма з вищої освіти

.
Всі спеціальності за напрямком — менеджмент:
Організація і управління в готельному та ресторанному бізнесі.
Організація і управління в туристичному сервісі.
Бізнесадміністрування.

Освітня кваліфікація:

професійний бакалавр
Форма навчання: заочно-дистанційна
Термін навчання: 3 роки

Прийом на навчання випускників шкіл, ПТУ та професійних ліцеїв — за
результатами співбесіди, можливе паралельне навчання для студентів і
випускників ВНЗ. Практика в Україні та за кордоном.

Болгарський диплом про Вищу Освіту з Європейською сертифікацією.

Вартість навчання: 700 євро в рік;


Статтю підготував Шуховський Роман
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.